Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Misja i wizja SCI

Misja biblioteki

 

Każda nowoczesna biblioteka powinna być pełnowartościowym centrum informacyjnym. Biblioteka szkolna powinna pełnić funkcję interdyscyplinarnej pracowni szkolnej, wyposażonej w niezbędne materiały piśmiennicze i niepiśmiennicze oraz jednolite programy informatyczne i sprzęt multimedialny.

Misją Biblioteki jest:

1.      wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania,

2.      edukacja kulturalna i informacyjna uczniów ,

3.      realizacja zadań zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a zwłaszcza udzielanie pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności:

  • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
  • efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,

oraz

  • rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.


Wizja biblioteki

 

Biblioteka oferująca dostęp do wiedzy ludzkiej,

w której korzystanie z zasobów jest proste i wygodne, niezależne od czasu i przestrzeni.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***