Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Bursy

Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2016/17

www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy

Nazwa
Adres 
Telefon 
Strona WWW 
Bursa Nr 1  ul. Długa 18/20
Warszawa 
tel. (022) 831 15 45,
635 74 09 
www.bursa.waw.pl 
Bursa Nr 5  ul. Zagrójska 3
Warszawa 
tel. (022) 810 84 88   
Bursa Nr 8  ul. Reymonta 16
Warszawa 
tel. (022) 834 86 84   
Bursa Nr 6  ul. Okopowa 55a
Warszawa 
tel. (022) 838 95 61,
838 95 96 
www.bursa6.edu.pl 
Bursa Nr 4  ul. Ks. Janusza 45/47
Warszawa 
tel. (022) 836 18 13,
877 33 64 
 
Bursa Salezjańska dla młodzieży męskiej  ul. Wiślana 6
Warszawa 
tel. (022) 826 89 46   

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***