Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

DRODZY UCZNIOWIE !!!

Zapraszamy wszystkich uczniów z dysleksją na zajęcia, podczas których będziecie mogli "oswajać ortografię".

Zajęcia prowadzi Pani Iwona Górska, odbywają się w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca o godz. 8.00 - 8.45 (istnieje możliwość zmiany terminu).

Serdecznie zapraszamy

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***