Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Doradztwo w sieci

Doradztwo zawodowe w sieci

 

Europejski Portal Mobilności Zawodowej -https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl

Informacje na temat przeliczania ocen na punkty - www.kuratorium.waw.pl

informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy - www.psz.praca.gov.pl

informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym - www.ore.edu.pl

Krajowe Ramy Kwalifikacji - http://www.kwalifikacje.edu.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej - http://men.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - http://www.nauka.gov.pl

Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP - www.ohp.pl

Informacje o uczelniach, kierunki studiów - www.uczelnie.info.pl

informacje o zawodach, filmy zawodoznawcze - www.ohpdlaszkoly.pl

informacje o zawodach, rankingi szkół - www.perspektywy.pl

Informator o zawodach - www.koweziu.edu.pl

Katalog zawodów , testy, uczelnie - www.kluczdokariery.pl

http://www.metis.pl/content/view/204/32/

http://www.metis.pl/content/view/204/32/

http://www.biurokarier.umk.pl/biura-karier-w-polsce

http://www.cvonline.pl

http://www.goldenline.pl

http://www.kariera.com.pl

http://www.kluczdokariery.pl

http://www.monsterpolska.pl

http://www.doradztwokariery.pl

http://www.progra.pl

http://www.metis.pl/content/view/204/32/

http://praca-enter.pl

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***