Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Jak szukać pracy


Decyzje dotyczące wyboru zawodu, planowania zawodowej kariery są jednymi z najtrudniejszych, ale jednocześnie najważniejszych. Od nich w dużym stopniu zależy przyszłe życie, dlatego ważne jest by świadomie podjąć swoją pierwszą decyzję. Istotna jest również umiejętność autoprezentacji podczas szukania pracy. Zanim jednak rozpoczniesz poszukiwanie pracy opracuj własny plan działania biorąc pod uwagę swoje zainteresowania, umiejętności i możliwości, mocne  i słabe strony, swoje potrzeby i aspiracje.

 

 1. Określ cel działania: Znaleźć satysfakcjonującą pracę!
 2. Ustal listę pracodawców oferujących interesującą pracę(należy korzystać z różnych źródeł informacji).
 3. Przygotuj potrzebne materiały:
  -życiorys/CV/
  -list motywacyjny
  -świadectwo i dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 4. Kontaktuj się z pracodawcami (telefonicznie lub osobiści).
 5. Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej (zapoznaj się z informacjami o firmie, przygotuj swoją ofertę dla pracodawcy)
 6. Rozmawiaj z pracodawcą.
 7. Oceń przebieg rozmowy.
 8. Podejmij działanie ( np. przyjmij pracę )

 (źródło: http://www.abc-doradztwo.pl/)

 Pomoc i wsparcie w tym zakresie znajdziesz min w:

 1.  Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży

   Plac   Defilad 1,  
   godziny pracy doradców zawodowych z młodzieżą i rodzicami 
   od wtorku do piątku,  w godz. 16.00 – 19.00,  soboty 10.00 – 12.00  
   tel. 22 656 66 48

 

2.  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 5

    Ul. Otwocka 3

    Warszawa

    Tel. 22 619 01 94

  3www.ohpdlaszkoly.pl,

    www.psz.praca.gov.pl
   www.psz.praca.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***