Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Rynek pracy

Rynek pracy ciągle się zmienia. Postęp technologiczny, zmiany stylu życia oraz rozwój gospodarki światowej wpływają na rodzaj wykonywanej pracy oraz struktury i formy zatrudnienia.

Stare zawody zanikają, powstają nowe, przez co nieunikniona jest stała adaptacja do nowych warunków. Coraz większego znaczenia nabiera gotowość do uczenia się przez całe życie – zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Na rynku pracy panuje silna konkurencja wśród osób starających się o pracę, a na określone miejsca pracy, oferowane przez pracodawców jest wielu chętnych spełniających ich oczekiwania, nastaw się więc na rywalizację.

Na rynku pracy systematycznie rośnie zapotrzebowanie na pracowników, którzy mają coraz wyższe:

Kwalifikacje - „Wiedza w przedmiocie" to ekspercka znajomość tematu, dająca się zweryfikować, zmierzyć i oszacować i jest w tym ujęciu kwalifikacją. Wykwalifikowany pracownik to taki, który ma gruntowne wykształcenie, wiedzę i praktykę w danej dziedzinie, uprawnienia do wykonywania zawodu.

Kompetencje -  teoretyczna wiedza,  praktyczne umiejętności oraz cechy osobowe. Zbiór tego co pracownik umie zrobić, zarówno w zakresie wiedzy na temat tego co trzeba wykonać i jak wykonać oraz psychologicznego nastawienia do zadania (czyli tego, w jaki sposób pracownik działa wykonując zadanie).

 

Rodzaje kompetencji

- umiejętności osobiste, cechy charakteru, tego jacy jesteśmy, w jaki sposób postrzegamy otoczenie, jak działamy.

- konkretne umiejętności, które można nazwać technicznymi – znajomość języków, umiejętność obsługi komputera, wiedza na temat procesów zarządzania czy budowy określonego urządzenia.

7 cech i kompetencji pożądanych przez pracodawców

 Pracowitość

Umiejętność zarządzania czasem

Elastyczność

Lojalność

Komunikatywność

Umiejętność radzenia sobie z konfliktami

Samodzielność

Źródło: http://weblog.infopraca.pl/, https://www.biurokarier.umk.pl/, http://weblog.infopraca.pl/

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***