Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Historia Technikum Geologicznego

Pierwsze zajęcia Technikum Geologicznego rozpoczęły się 1 września 1951 roku. Szkoła mieściła się przy ul. Grójeckiej 93 w Liceum Ogólnokształcącym im.Hugo Kołłątaja. Organem założycielskim było Ministerstwo Górnictwa i Energetyki.

Pierwszym dyrektorem został Henryk Zadrożny. Później obowiązki dyrektora pełnił Władysław Rudziński. 4 marca szkołę przejęło Ministerstwo Oświaty i dyrektorem został Czesław Zalewski. 

Początkowo szkoła liczyła trzy klasy pierwsze ze specjalnościami: geologia poszukiwawcza – obecnie geologia-hydrogeologia i geologia inżynierska – obecnie jako jeden z przedmiotów. Później, w miarę potrzeb, czasowo tworzono nowe specjalności: -geofizyka, hydrowiertnictwo, wiertnictwo, wiercenia studzienne, wiercenia poszukiwawcze i rozpoznawcze. Technikum dysponowało w tym czasie ośmioma salami lekcyjnymi, które również spełniały rolę dydaktyczną. Wyposażono je dzięki pomocy Instytutu Geologicznego i Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Szkoła otrzymała meble i gabloty oraz kolekcje okazów mineralnych i paleontologicznych. Liczne przedsiębiorstwa geologiczne mające swoją siedzibę w Warszawie i okolic również udzielały ochoczo pomocy.

Uczniowie uczący się w technikum, a pochodzący z różnych regionów Polski mieszkali w internacie przy  ul. Wawelskiej 3b.

1 czerwca 1964 roku Ministerstwo Oświaty połączyło Technikum Geologiczne z Technikum Geodezyjnym, dzięki czemu powstał „Zespół Szkół Zawodowych” z siedzibą przy ul. Gościeradowskiej 18/20.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***