Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

MAMY SZTANDAR!

Dzień 14 października 2013 roku przejdzie do historii naszego Technikum. Podczas podniosłej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej nasza szkoła otrzymała swój pierwszy w dziejach sztandar. Jego fundatorem są przedstawiciele PZD ROD Żerań Warszawa. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, pracownicy szkoły, przedstawiciele rodziców, reprezentanci wszystkich klas Technikum oraz uczniowie klas pierwszych, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.


 

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***