Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

UWAGA HONOROWI KRWIODAWCY!

Bardzo prosimy osoby, które zgłosiły się do udziału w akcji honorowego krwiodawstwa i potwierdziły swój udział o zapoznanie się z procedurami oddawania krwi. Szczegóły http://www.rckik-warszawa.com.pl/kto-nie-mo%C5%BCe-odda%C4%87-krwi.html

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***