Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

SAMORZĄD OGŁASZA!

Jeśli nie zdziwiła nikogo wiosenna aura w środku zimy, to na pewno zaszokuje wiadomość, że dzięki staraniom Samorządu Uczniowskiego i przychylności Pani Dyrektor czeka nas… MIESIĄC SZALONYCH POMYSŁÓW! Liczymy na waszą pomysłowość i zaangażowanie. Szczegóły wkrótce!  

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***