Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

NASZA SZKOŁA NAGRODZONA!

17 marca 2015 roku nauczyciele naszej szkoły z panią Dyrektor Małgorzatą Augustowską na czele mieli przyjemność uczestniczyć w uroczystości  zorganizowanej przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy w warszawskim Teatrze Studio. Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz – Waltz wręczyła dziesięciu najlepszym szkołom stolicy pamiątkowe dyplomy i nagrody pieniężne na zakup sprzętu dydaktycznego.


Nasza szkoła także została doceniona!  Nagrodzone zostały zarówno nasze  sukcesy w olimpiadach, jak i wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych.
W spotkaniu uczestniczył także Pan Burmistrz Dariusz Kacprzak, Pan Włodzimierz Siess – Naczelnik Wydziału Oświaty oraz oświatowe władze stolicy.

 

Na zdjęciach: Pan burmistrz Dariusz Kacprzak, Pan Włodzimierz Siess – Naczelnik Wydziału Oświaty Dzielnicy Praga – Północ, pani dyrektor Małgorzata Augustowska, pani wicedyrektor Izabela Wielgórska i nauczyciele naszej szkoły - od lewej: 
p. M. Skoroszewska, p. E. Panasiuk, p. E. Smużyńska – Kapuścinska (kierownik szkolenia praktycznego), p. B. Michnowska, p. R. Rutkowski, p. S. Mikulska, p. D. Stachoń, p. S. Grodzicki, p. M. Bandurewicz,  p. B. Różycka i p. T. Garwacki.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***