Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁEM GEODEZJI I KARTOGRAFII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

16 kwietnia 2015 to dzień rozpoczęcia oficjalnej współpracy w zakresie kształcenia geodezyjnej kadry zawodowej pomiędzy Technikum Geodezyjnym w Warszawie, a Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

 

List intencyjny podpisały prof. dr hab. Alina Maciejewska – Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii oraz mgr inż. Małgorzata Augustowska – Dyrektor Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego.

galeria

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***