Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Z GEODEZJĄ NA „TY”

Dla wielu uczniów początki nauki w technikum bywają trudne. To przecież nie tylko nowe środowisko, nowi nauczyciele, ale i zupełnie nowe przedmioty. Okazuje się jednak, że nie są one tak straszne jak by się wydawało. Powoli przekonują się o tym wszyscy nasi pierwszoklasiści, w tym uczniowie klas geodezyjnych, którzy wykorzystując sprzyjającą aurę wybrali się na lekcje w terenie. Oni już wiedzą czym jest niwelator, teodolit i łata, a ty? 

Galeria

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***