Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

"Sprzątanie Świata" 2015

"Daj nam cień wysokich traw
Świecie nasz
Daj zagubić się wśród drzew poszumu..."
 
Tak śpiewał przed laty Marek Grechuta, a słowa tej piosenki przytaczamy w związku z coroczną akcją "Sprzątanie Świata", które jest wyrazem troski o otaczający nas świat, piękną i czystą przyrodą.
Jak zwykle wzięła w niej udział młodzież naszej szkoły. 18.IX uczniowie klas pierwszych wyposażeni w worki i rękawice ochronne ochoczo zabrali się do zbierania śmieci w okolicy szkoły. Terenem ich działania był m.in. Park Praski i Rondo Starzyńskiego. Śmieci było, niestety sporo, więc worki zapełniły się błyskawicznie. Akcja "Sprzątanie Świata" jest bardzo pożyteczna. Może jednak zamiast podejmowania takich spektakularnych działań należałoby po prostu nie śmiecić? 

Galeria

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***