Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Energetyka odnawialna w praktyce

 Wiadomo nie od dziś, że tzw. „zielona energia” czyli energia oparta na źródłach odnawialnych jest przyszłością. W związku z tym przyszli technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z klasy I t udali się do stołecznej Oczyszczalni „Czajka” aby poznać praktyczne zastosowanie nauczanych w szkole treści. Dowiedzieli się m.in., że Czajka – dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii przekształcania odpadów i oczyszczania spalin – jest w pełni bezpieczna dla ludzi i środowiska. 

Galeria

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***