Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Targi Szkół w Pałacu Kultury i Nauki

Jak co roku w Pałacu Kultury i Nauki odbyły się Targi Szkół Ponadgimnazjalnych, których celem jest zaprezentowanie oferty edukacyjnej warszawskich szkół średnich. Nie zabrakło tam naszej szkoły. Ciekawie urządzone stoisko promujące zawody takie jak: technik geodeta, geolog, drogowiec, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, gazownictwa przyciągały rzesze gimnazjalistów. Nowością są dwa profile - geodezja wojskowa i geodezja w gospodarce przestrzennej. Mamy nadzieje, że ta oferta zainteresuje tegorocznych gimnazjalistów.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***