Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

XXIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej

W dniach 14-15 kwietnia 2016r w naszym Technikum odbędzie się XXIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej. Będziemy gościć uczniów:

- Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. W. Goetla w Krakowie

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4. im. I. Łukasiewicza w Krośnie.

- Zespołu Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Zielonej Górze.

Laureaci  Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej zostaną przyjęci z pominięciem rekrutacji do grona studentów aż 8 Uczelni Wyższych: 

Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***