Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015/2016

– Blok A

Uroczyste podsumowanie eliminacji ogólnopolskich Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A - odbyło się dnia 31 maja 2016 r. w Warszawskim Domu Technika NOT przy ulicy Tadeusza Czackiego 3/5 w Warszawie. Podczas podsumowania wręczone zostały: nagrody, puchary, dyplomy, wyróżnienia oraz zaświadczenia dla laureatów, finalistów i uczestników olimpiady.

Sześcioro uczniów naszej szkoły uzyskało tytuł finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok A.

 Uczniowie Technikum Geodezyjnego

 Paska Martyna, Sosnowska Aleksandra, Sychowiec Jakub

 opracowali pod kierunkiem mgr inż. Sylwii Mikulskiej mapę tematyczną pt.  "Centrum Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Celestynów" w skali 1:500”. Projekt uzyskał wyróżnienie w kategorii „E- pomysł ekologiczny”.

 Uczniowie Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

 Kozakiewicz Patrycja, Dąbrowski Konrad, Knyż Adrian

 Wykonali pod kierunkiem mgr inż. Bożeny Michnowskiej film edukacyjny pt. "Energia odnawialna: woda, słońce, wiatr".

 Projekt uzyskał wyróżnienie w kategorii „P- pomoc dydaktyczna”.

 Finaliści otrzymali dyplomy, pamiątkowe puchary oraz zaświadczenia uprawniające do wstępu na wybraną uczelnię wyższą poza rekrutacją, a także zwalniające z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 Pozostali uczniowie uzyskali tytuł uczestnika OITiW. W roku szkolnym 2015/2016 w etapie Ogólnopolskim uczestniczyło 16 uczniów Zespołu Szkół.

 Przyznany po raz pierwszy tytuł „Przyjaciela Młodzieży” - za osobisty wkład i zaangażowanie w innowacyjne wychowanie oraz aktywizację zawodową młodzieży otrzymała, z rąk Prezydenta PZSWiR Zbigniewa Matuszczaka Pani mgr inż. Sylwia Mikulska.

 Wszystkim uczestnikom Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – blok A oraz jej finalistom serdecznie gratulujemy, życząc sukcesów w pracy zawodowej i nauce.

 

 

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***