Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Zajęcia z kwalifikacji B.36.

Absolwentów, którzy będą zdawać egzamin poprawkowy z kwalifikacji B.36 w październiku 2016 roku. zapraszam na zajęcia do egzaminu. Proponowany termin zajęć: środa godz. 13:00.

Sylwia Mikulksa

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***