Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

100 lecie Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej za nami.....


18 listopada 2016 r. w Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowym im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka w Warszawie przy ul. Szanajcy 5 odbyła się niecodzienna uroczystość. Świętowano bowiem jubileusz 100-lecia Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej, której wspomniane technikum jest ostatnią współcześnie istniejącą placówką.

Stulecie w sto sekund

Galeria

Szkoła na Szanajcy to jedna z najlepszych szkół technicznych w Warszawie. Jej absolwenci są cenionymi na rynku pracy geodetami, nic więc dziwnego, że listopadowy dzień stał się okazją do spotkań wielu pokoleń uczniów, nauczycieli, ludzi związanych ze szkołą. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, m.in. senator RP Marek Borowski, Marszałek województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki – Zdzisław Spiera, Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Burmistrz Dzielnicy Praga Północ –Wojciech Zabłocki, Zastępca Burmistrza – Dariusz Kacprzak, Mazowiecki Kurator Oświaty – Aurelia Michałowska, przedstawiciele Instytutu Geodezji i Kartografii, Politechniki Warszawskiej, Geodezyjnej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Szefostwa Geografii Wojskowej. Zaproszenie przyjęli również przedstawiciele firm geodezyjnych współpracujących ze szkołą, m.in. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, które z Panem Ryszardem Brzozowskim na czele, wspierało przygotowania do obchodów.

Uroczyste obchody jubileuszu rozpoczęły się o godz. 11.00 w specjalnie udekorowanej Sali gimnastycznej odśpiewaniem hymnu, okolicznościowym przemówieniem dyrektor technikum Małgorzaty Augustowskiej, która wręczyła tez pamiątkowe statuetki „Przyjaciel Szkoły” najbardziej zasłużonym jej nauczycielom i współpracownikom. Statuetki otrzymali: Wojciech Zabłocki – Burmistrz Dzielnicy Praga Północ, Dariusz Kacprzak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Północ, Ryszard Brzozowski – Prezes warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, Jan Cisak – kierownik Obserwatorium Geodezyjno – Geofizycznego Borowa Góra, Janusz Walo – Prorektor Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Barbara Krępska – Naczelnik Biura Edukacji, Mieczysława Nowotniak – zastępca dyrektora Biura Edukacji oraz Stanisław Różanka, Stanisław Grodzicki i Maria Jackiewicz – wieloletni nauczyciele geodezji.

Następnie przyszedł czas na przemówienia pełne słów uznania dla szkoły, która ma takie sukcesy w kształceniu przyszłych techników geodetów. Swoimi wspomnieniami podzieliła się też Maria Jackiewicz – była dyrektorka technikum i wieloletnia nauczycielka.

Po części oficjalnej zaprezentowano uczniowski program artystyczny pod tytułem „To już sto lat…” przygotowany pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Barbary Różyckiej. Złożył się nań film o historii i współczesnym życiu szkoły uzupełniony śpiewanymi na żywo piosenkami, które rozbawiły i zarazem wzruszyły widzów. Gdy młodzi artyści śpiewali finałową piosenkę, na scenę weszli nauczyciele oraz uczniowie i jak na tak szacowne urodziny przystało, wjechał okolicznościowy tort. Dalsza część uroczystości miała już nieoficjalny charakter. Goście raczyli się smakołykami w obficie zastawionym bufecie i zwiedzali wystawy sprzętu geodezyjnego przygotowane przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, TPI s.a. oraz 6 Samodzielny Oddział Geograficzny z Torunia. Przede wszystkim jednak rozmawiali i cieszyli się z tego spotkania po latach, spotkania, które wywołało tyle wspomnień i szczerych wzruszeń.

Z okazji tego jubileuszu wydano dwie publikacje – monografię szkoły i śpiewnik z tekstami piosenek, które znalazły się w programie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***