Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Gala Finałowa konkursu historycznego „PATRIA NOSTRA”

W poniedziałek 6 lutego 2017 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się Gala Finałowa konkursu historycznego „PATRIA NOSTRA”. Była to druga edycja konkursu, w której wzięła udział trzyosobowa drużyna z klasy III F w składzie: Konrad Pardo, Maksymilian Błażejczyk i Marek Pietrucha. 


Zobacz film

 

Celem konkursu jest propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, etyki chrześcijańskiej i budowa społeczeństwa obywatelskiego. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu 30 – sekundowej animacji prezentującej wylosowane wydarzenie z historii kraju.

Z tym zadaniem nasi uczniowie poradzili sobie świetne. Z przyjemnością pragnę poinformować, że na 90 prac konkursowych, praca naszej drużyny na temat bitwy nad Niemnem a znalazła się na 5 miejscu. Warto dodać, że p race konkursowe będą emitowane w sposób ciągły na telebimach reklamowych znajdujących się w miejscach publicznych – obecnie na 2 telebimach zlokalizowanych w Ząbkach w pobliżu Centrum Handlowego M1. Zachęcam do obejrzenia nagrodzonej pracy.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***