Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Spotkania na Szanajcy

Kolejny już raz gościł w naszej szkole Pan Adam Sokół, który prowadził zajęcia z młodzieżą klas pierwszych, dzieląc się swoimi doświadczeniami oraz praktyką jako instruktor terapii uzależnień. Spotkania łączące w sobie kilka form - krótkie animacje filmowe i pogadankę, cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***