Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego

 

Jak wiadomo, Samorząd Uczniowski jest organizacją demokratyczną zrzeszającą wszystkich uczniów technikum.  Raz do roku w powszechnych wyborach, w sposób nieskrępowany, uczniowie wybierają swoich przedstawicieli – tzw. zarząd. Najważniejszymi uczniami w szkole w tej kadencji, zostali: Wiktoria Szmagała (2e) – przewodnicząca, a także Mikołaj Powała (1bo) i Olga Kobel (1t) – wiceprzewodniczący. Gratulujemy nowo wybranym, a przy okazji dziękujemy ustępującej przewodniczącej – Angelice Kompiel za wieloletnią, ofiarną pracę na rzecz szkolnej społeczności.

 

 Szkolenie Zarządu Samorządu Uczniowskiego

  Dnia 7.11.2017 r. w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej odbyła się III Warszawska Konferencja Samorządów Uczniowskich. Nasze technikum reprezentował zarząd z Wiktorią Szmagałą na czele. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się, m.in. jak skutecznie rozwiązywać problemy szkolne, jak porozumiewać się z nauczycielami i dyrekcją szkoły, a także co robić, kiedy brakuje funduszy na realizację pomysłów, które mogłyby ubarwić życie szkolne (jak i pozaszkolne).

 

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***