Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A odbyło się 7 czerwca 2018 roku o godzinie 11.30 w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. T.Czackiego 3/5 w Warszawie. Na uroczystości zostały wręczone Laureatom i Finalistom nagrody, puchary, zaświadczenia i dyplomy. Oczywiście wśród nich nie zabrakło naszych uczniów.


Kategoria E – Pomoc ekologiczny
LAUREACI: Diana Podlipińska klasa IIIH "Wpływ rozbudowy sieci dróg na środowisko naturalne."
Kategoria P – Pomoc dydaktyczna
FINALIŚCI: Weronika Kubicz klasa IIIH, Damian Rutkowski klasa IIIH "Jak skompletować operat techniczny inwentaryzacji powykonawczej budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa."
Laureaci i finaliści otrzymują indeksy na wyższe uczelnie oraz są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie :)
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Zdjęcia 

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***