Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Wyjazd na Jasną Górę

Do tradycji praskich szkół ponadgimnazjalnych wszedł zwyczaj październikowego wyjazdu młodzieży na Jasną Górę. Udział w pielgrzymce dał naszym maturzystom okazję do wspólnej refleksji nad własną przyszłością, modlitwy i integracji. Nie pozostaje teraz nic innego jak zabrać się do nauki!

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***