Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Stulecie odzyskania niepodległości

29 października, w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, odbył się konkurs "Jeszcze nie zginęła". Wzięło w nim udział 34 uczniów z 10 klas. Zwycięzca został Mateusz Rybak z klasy IG. Na podium znaleźli się także: Michał Bojko (IIIE) i Mateusz Smoczyński (IIIT). Zwycięzcom gratulujemy wiedzy.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***