Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – blok A, okręg mazowiecki

Wyniki eliminacji okręgowych 2018/2019.  Do zawodów III stopnia – Etap Ogólnopolski - zostały zakwalifikowane następujące prace: 

  Kategoria R – pomysł techniczny

 Tytuł pracy:  Anti – Sleep Band

 Autorzy:  Kamil Kośnik

                Jakub Twardowski

                Kacper Orłowski

 Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

ul. Wiśniowa 56; 02-520 Warszawa

 

Tytuł pracy:  Programmable Neural Controller – programowalny sterownik neuronowy

 Autorzy:  Tycjan Kołecki

                  Paweł Łoziński

                  Andrzej Kosiorek

 Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie

 ul. Wiśniowa 56; 02-520 Warszawa                

 

  Kategoria E – pomysł ekologiczny

 

Tytuł pracy:  Współczesne odżywianie

 Autor:  Sandra Niedzielska

 XX Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Warszawie

ul. Objazdowa 3; 03-771 Warszawa

 

 Kategoria P – pomoc dydaktyczna

 Tytuł pracy:  Wykonanie skaningu laserowego zdjęć fotogrametrycznych szkoły i osiedla mieszkaniowego, przetwarzanie wyników i opracowanie scenariusza lekcji z wykorzystaniem chmur punktów

 Autorzy:  Weronika Kubicz

                Damian Rutkowski                                                                                                   

Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe w Zespole Szkół nr 14

ul. Szanajcy 5; 03-481 Warszawa

 

 Tytuł pracy:  Wykonanie stanowiska do optymalizacji konstrukcji czterowirnikowca w zależności od jego przeznaczenia. Opracowanie instrukcji do badania funkcjonalności układów konstrukcyjnych.

 Autorzy:  Stanisław Wielgosz

                Jan Wielgosz

 Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa

XIV Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Staszica w Warszawie ul. Nowowiejska 35A, 02-010 Warszawa

 

 

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***