Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Dysleksja

DYSLEKSJA NIE MOŻE BYĆ WYMÓWKĄ - poradnik

Dysleksja to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Nie zależą więc od poziomu inteligencji dziecka (pamiętajmy jednak, aby nie mylić dysleksji z nieznajomością zasad ortograficznych).
Wielu sławnych ludzi było dyslektykami, a „ich geniusz nie istniał pomimo dysleksji a tylko dlatego, że byli dyslektykami":

 • Hans Christian Andersen
 • Aleksander Bell
 • Winston Churchil
 • Leonardo da Vinci
 • Walt Disney
 • Albert Einstain
 • Henry Ford
 • Nelson Rockefeller

Dysleksja nie jest też wynikiem lenistwa czy złej woli dziecka. Przyczyną tego typu zaburzeń mogą być mikrouszkodzenia tych części kory mózgowej, które są odpowiedzialne za rozpoznawanie słyszanych głosek, widzianych liter, łączenia ich w wyrazy. Dzieci z dysleksją stanowią 10-15% populacji. Powszechnie używa się jednego terminu do nazwania tego typu trudności, czyli dysleksji. W rzeczywistości wyróżniamy:

 • DYSLEKSJA - specyficzne trudności w czytaniu;
 • DYSORTOGRAFIA - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);
 • DYSGRAFIA - niski poziom graficzny pisma.
 • DYSKALKULIA - zaburzenie zdolności matematycznych.

DYSLEKSJA NIE MOŻE BYĆ JEDNAK WYMÓWKĄ naszego dziecka lub ucznia.
Nauczyciele mają obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
Natomiast uczeń, mając na uwadze swoje dobro, powinien nad sobą pracować. Trudno jest pozbyć się dysleksji, ale można ją zminimalizować.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***