Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Wyniki egzaminów zawodowych 2015

Wyniki EGZAMINU
POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

który odbył się w czerwcu 2015 r.
w Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowym

Wyniki EGZAMINU
POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

w porównaniu z wynikami uzyskanymi w kraju

Wyniki EGZAMINU
POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

który odbył się w czerwcu 2015 r.

w Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowym

Wyniki EGZAMINU
POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

w porównaniu z wynikami uzyskanymi w kraju


 

 

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***