Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Galeria

Spis treści

 

2013 - 2014

Jubileuszowy spływ kajakowy

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/14

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Rajd geodetów

Praktyki zawodowe klas II drogowych

Wycieczka do Opacza: Laboratorium GDDKiA i pokaz ratownictwa drogowego

Gala Ośmiu Wspaniałych

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Pokaz mody - Wiosna 2014 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

 

VI Bielańskie Targi Edukacyjne

 

Finał III Konkursu Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej

 

 

Akcja honorowego oddawania krwi

 

Próby poloneza

  

Barbórka 2013

  

V edycja "Sztafety Pokoleń"

 

 

 

Spływ Czarną Hańczą

 

Maraton

 

Rewizyta w Niemczech

 

Rozpoczęcie roku szk. 2013/14

 

 

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***