Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Galeria

Spis treści

2008 - 2009

Nasza szkoła

 

Dzień bez papierosa

  

90-lecie szkoły

 

Dzień Nauczyciela

 

Sukcesy naszych uczniów 

 

Młodzież o Unii Europejskiej 

Szkoła bez przemocy

 

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***