Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Wyniki matury 2015

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO
W 2015 ROKU W NASZEJ SZKOLE

 

W Zespole Szkół Nr 14 do egzaminu maturalnego  przystąpiło 101 tegorocznych absolwentów.

Wszyscy obowiązkowo zdawali egzamin na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: języka polskiego (pisemny i ustny), z matematyki (tylko pisemny) i wybranego języka obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego). Najczęściej wybieranym językiem obcym na egzaminie był język angielski.

 

Zdawalność egzaminu maturalnego

Świadectwo dojrzałości  uzyskało  97,03% tegorocznych maturzystów  (w 2014 – 97,2%, 2013 -96,5%, a w roku 2012 - 89%). 

Egzamin pisemny:

Zdawalność  przedmiotów obowiązkowych kształtowała się następująco:

                                                                                Egzamin ustny:

Zdawalność  tych przedmiotów kształtowała się następująco:


Zdawalność w poszczególnych klasach: 

Klasa 4e (geodezyjna) – 100%

Klasa 4f (geodezyjna) – 100%

Klasa 4g (geodezyjna) – 100%

Klasa 4h (geodezyjna) – 100%

Klasa 4bc (geologiczno-drogowa) – 85,71%

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***