Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Ogłoszenia o wyborze oferty w przetargu:„Zakup, dostawa i konfiguracja nowych komputerów stacjonarnych, monitorów, drukarki i oprogramowania do pracowni 11,12 dla technika grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół nr 14 w budynku przy ul. Szanajcy 17/

Ogłoszenie o wyborze (plik w formie pdf)

Informacja z otwarcia ofert do przetargu-Zakup, dostawa i konfiguracja nowych komputerów stacjonarnych, monitorów, drukarki i oprogramowania do pracowni 11,12 dla technika grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół‚nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19 w Warsz

Informacja do ściągnięcia w formacie pdf

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***