Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Dyrekcja

Dyrektor szkoły  

 Wicedyrektor  

 Kierownik szkolenia praktycznego  

  mgr inż. Małgorzata Augustowska

 mgr Izabela Wielgórska 

  mgr inż. Elżbieta Smużyńska-Kapuścińska

 

 

 

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***