Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Nauczyciele

 

Nauczyciel 

Nauczane przedmioty

mgr inż. Augustowska Małgorzata 

 geodezja ogólna

mgr Bandurewicz Martyna

historia, historia i społeczeństwo

mgr Cal Krzysztof

 geografia, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Cieślak Ewa

 wychowanie fizyczne

mgr Cegłowska Barbara 

 podstawy przedsiębiorczości

mgr Chebda Kamila 

 informatyka

mgr inż. Czechowicz Mieczysław

przedmioty zawodowe urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

mgr inż. Falkiewicz Karol

 przedmioty zawodowe urządzeń i systemów energetyki  odnawialnej

inż. Garwacki Tomasz

 przedmioty zawodowe drogowe

mgr Górska Iwona

 język polski, wiedza o kulturze

mgr Gutowska Ewa

 język angielski

mgr Jończyk Zbigniew

geodezja ogólna

mgr Kalinowska – Jaźwińska Ewa

 przedmioty zawodowe geologia

mgr Kacprzak Leszek

 przedmioty zawodowe geologiczne

mgr inż. Kasprzak Barbara 

fizyka

mgr Klimkiewicz Bożena

język niemiecki

mgr Kraszewski Krzysztof

religia

mgr Ładniak- Gorzkiewicz Iwona

wychowanie fizyczne

mgr inż. Mac Teresa

matematyka

mgr Madej Paweł

język angielski

mgr Madej Renata

nauczyciel bibliotekarz

mgr Michnowska Bożena

przedmioty zawodowe drogowe

mgr inż. Mikulska Sylwia

przedmioty zawodowe geodezyjne, podstawy przedsiębiorczości

mgr Nowakowska – Drozdowska Iwona 

historia, historia i społeczeństwo

mgr Olszewski Artur 

 przedmioty zawodowe urządzeń i systemów energetyki  odnawialnej

mgr inż. Panasiuk Ewa

przedmioty zawodowe geodezyjne

inż. Podołowski Łukasz

przedmioty zawodowe geodezyjne

mgr Różańska Jolanta

technologia informacyjna

mgr Różycka Barbara

język polski

inż. Rutkowski Rafał

geodezja inżynieryjna

mgr inż. Smużyńska - Kapuścińska Elżbieta

przedmioty zawodowe geodezyjne

mgr Stachoń Dorota

język niemiecki

mgr Sutkowski Zdzisław

przedmioty zawodowe urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

mgr Szczęsna Katarzyna

matematyka

mgr inż. Szczygielska - Cichy Małgorzata

przedmioty zawodowe geodezyjne

mgr Szewczyk Ewa

matematyka

mgr Szymczykiewicz Danuta 

 biologia

mgr Tomaszkiewicz Dorota

język angielski

Urbanek Katarzyna 

przedmioty zawodowe grafika i poligrafia cyfrowa

mgr Walczyński Ryszard

wychowanie fizyczne

dr inż. Wasielewska Bożena

przedmioty zawodowe geodezyjne

mgr Wielgórska Izabela

język polski

mgr Wilińska Renata

pedagog szkolny

mgr Wrzesińska Małgorzata

przedmioty zawodowe geologiczne

mgr Zarzecka Małgorzata 

język rosyjski

mgr Żmijewska Barbara

 chemia

 

 

 

mgr Żmudzin Dorota

mgr Żmijewska Barbara

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***