Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Terminarz roku szkolnego 2018/19

Data

Wydarzenie

03.09.2018 r.. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

06.09.2018 r.

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – klasy III i IV

11.09.2018 r. (wtorek)  

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych

 

godz. 17.00   – zebranie z rodzicami klas  pierwszych:  1 d, 1 i, 1 k, 1 s

godz. 17.30 – klasy 1 b, 1 e, 1 g, 1 t

 

Zebranie z rodzicami uczniów klas II i III     godz. 17.30

 

Zebranie z rodzicami uczniów klas IV      18.09.2018 r.   godz. 17.30  budynek ul. Szanajcy 17/19

11.09.2018 r. (wtorek) godz. 18.00 

Zebranie szkolnej Rady Rodziców (sala 24) 

15.10.2018 r.

godz. 9:00

Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.

09.11.2018 r. 

godz. 10.50 

Apel z okazji święta odzyskania niepodległości.

13.11.2018 r. (wtorek) 

Zebrania z rodzicami

Klasy I, II, III, IV    godz. 17.30

 termin, miejsce          i harmonogram zostaną podane

Próbna matura z Operonem

 termin, miejsce          i harmonogram zostaną podane

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w klasach III i IV

4.12.2018 r.

Barbórka oraz Dzień Drogowca

14.12.2018 r.

godz. 12.00

Ostateczny termin wystawiania ocen na I semestr w kl. IV.

17.12.2018 r.

Rada Klasyfikacyjna klas IV

18.12.2018 r. godz.17.30 

Zebrania z rodzicami

Powiadamianie o zagrożeniach w klasach I-III 

18.12.2018 r. (piątek)

Zebranie deklaracji (klasy II i III) do egzaminu z kwalifikacji

 

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w klasach 
III i IV

21.12.2018 r.

Wigilie klasowe

24.12.2018 r. -31.12.2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

02.01.2019 r.

Rozpoczęcie zajęć po przerwie świątecznej

 09.01.2019 r

część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie B35, B36

10.01.2019 r.

 część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

11.01.2019 r.  godz. 14.00

Ostateczny termin wystawiania ocen na I semestr 

harmonogram zostanie podany osobno (11.01. – 16.02.2019)

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (klasy III i IV)

14.01.2019 r.  

Rada Klasyfikacyjna kl. I-III

15.01.2019 r.  godz. 17.30

Zebrania z rodzicami – podsumowanie I semestru.

28.01. – 10.02.2019 r.

Ferie zimowe

11.02.2019 r. 

Rozpoczęcie zajęć po feriach

 

Konkurs Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej

12.03.2019 r. (wtorek) godz. 17.30  

Zebrania z rodzicami (wszystkie klasy) i powiadomienie o zagrożeniach w klasach maturalnych

21.03.2019 r.

Pierwszy dzień wiosny – dzień sportu w szkole, złote czternastki

19.03.2019 r. (wtorek)  godz. 17.30 

Spotkanie z kandydatami do szkoły

12.04.2019 r.  godz. 14.00

Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych

15.04.2019 r.

Rada Klasyfikacyjna klas IV

16.04.2019 r. (wtorek) godz. 17.30

Spotkanie z kandydatami do szkoły

18.04. – 23.04.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

26.04.2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

6.05. – 25.05.2019 r.

Egzaminy maturalne

21.05.2019 r. (wtorek) godz. 17.30

Zebrania z rodzicami kl. I-III. Informacja o zagrożeniach.

14.06.2019 r. godz. 12.00

Ostateczny termin wystawiania ocen końcowych

17.06.2019 r.

Rada Klasyfikacyjna

21.06.2019 r.

Zakończenie roku szkolnego 2018 r./2018

lipiec 2019 r.

Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2019/2020

Od 20.08.2019 r.

Egzaminy poprawkowe i maturalna sesja poprawkowa

 

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***