Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Osiągnięcia

2014/2015

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 

Nasza uczennica Weronika Kacprzak zajęła 3. miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy w dniach 9-11 kwietnia. Oprócz nagród rzeczowych Weronika ma zapewnione miejsce na każdej wyższej uczelni geodezyjnej w Polsce oraz zwolnienie z części testowej egzaminu zawodowego z maksymalną liczbą punktów.

Reprezentacja szkoły zajęła 5. miejsce.

XXVIII KONKURS WIEDZY GEOLOGICZNEJ

W dniach 26-27 marca 2015 r. w Krośnie odbył się XXVIII Konkurs Wiedzy Geologicznej "Historia zaklęta w skałach".

5 uczniów naszej szkoły zostało laureatami tego konkursu, tym samym zdobywając indeksy na wyższe uczelnie i zwolnienie z części teoretycznej egzaminu zawodowego.

Nasi laureaci:

Patryk Adamczyk kl. 2c

Aleksandra Kalinowska kl. 2c

Szymon Maksim kl. 2c

Aleksander Nowak kl. 2c

Bartosz Walczyński kl. 3c

 

2013/2014

W dniach 24-26 kwietnia 2014 odbyła się w Opolu Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

W czwartek uczestnicy rozwiązywali zadania obliczeniowe i testowe, a w piątek terenowe zadania drużynowe.

W tym czasie nauczyciele opiekunowie zwiedzali Opole i uczyli się pisać po chińsku.

Nasi uczniowie zdobyli dla Szkoły 8. miejsce drużynowo.

Paweł Jankowski z klasy 3-ciej zdobył indywidualnie tytuł finalisty, a wraz z nim indeks na wyższą uczelnię i zwolnienie z części testowej egzaminu zawodowego.

 

Więcej zdjęć z Olimpiady Wiedzy GiK w Galerii.


Nasi uczniowie odnieśli kolejne sukcesy w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości

6 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla naszych uczniów, a wśród nich:

Laureatki w kategorii E - pomysł ekologiczny

Miejsce III ex-eguo, 

Praca pt.: Projekt Wisła 

Autor : Weronika FRĄCKIEWICZ, Aneta MAJKOWSKA, Milena JECHNA

Wyróżnieni finaliści w kategorii P - pomoc dydaktyczna

Praca pt.: Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do zniesienia współwłasności przez podział nieruchomości gruntowej 

Autor : Arkadiusz NIZIO, Jarosław SŁODKOWSKI, Krystian MADEJAK 

 

Laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz zdobywają indeksy na wyższe uczelnie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Galeria

 

 2012/2013

2011/2012

Nasi uczniowie odnieśli kolejne sukcesy w Olimpiadzie Innowacji Technicznych

Publikacje:

[Wpływ budowy Lotniska Modlin i infrastruktury wokół na środowisko naturalne]

[Budowa autostrady A2 – zalety i wady dla środowiska naturalnego]

2010/2011 

III miejsce indywidualnie i drużynowo w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geologicznej 

Dominika Sieradz - uczennica klasy IIIc Technikum Geologicznego - zdobyła III miejsce w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geologicznej i otrzymała tzw. „indeks” czyli wolny wstęp, z pominięciem procedur rekrutacyjnych, na Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.


Jesteśmy najlepszym technikum w Warszawie!

 

Sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2009/2010

Dnia 11 czerwca 2010 roku Dyrektor Technikum Geologiczno -Geodezyjno - Drogowego wraz z nauczycielami i uczniami uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród laureatom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatom i finalistom olimpiad zawodowych, która odbyła się w Sali Teatralnej Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej Warszawie, przy ul. Szegedyńskiej 9A.
Uroczystość prowadziła Pani Jolanta Lipszyc - dyrektor warszawskiego Biura Edukacji, a gościem był m. in. Włodzimierz Paszyński - zastępca Prezydenta m. st. Warszawy.
Byliśmy najliczniejszą grupą wśród nagrodzonych. W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie brali udział w Olimpiadzie Innowacji Technicznych - 22 osoby zostały jej laureatami, a 3 uczniów uzyskało tytuł finalistami. Są to:
1. Bartosz Byliński - laureat
2. Robert Bobrowicz - laureat
3. Edyta Ciepielowska - laureat
4. Krzysztof Ciosek - laureat
5. Robert Czerwiński - laureat
6. Sylwia Ćwiek - finalista
7. Anna Frąckiewicz - laureat
8. Anna Kotek - laureat
9. Dariusz Kowal - laureat
10. Wojciech Kozłowski - laureat
11. Grzegorz Kruk - laureat
12. Milan Leśko - laureat
13. Piotr Lubaszka - laureat
14. Marek Majewski - laureat
15. Karolina Naumiuk - laureat
16. Grzegorz Ostaszewski - laureat
17. Szymon Rębelski - laureat
18. Agnieszka Rostek - laureat
19. Ewa Rutkowska - laureat
20. Mariusz Szkodziński - laureat
21. Karol Śmiałek - laureat
22. Katarzyna Trybuch - finalista
23. Katarzyna Więksik - laureat
24. Michał Zawadzki - laureat
25. Piotr Zonik - finalista
Opiekunami młodzieży byli długoletni nauczyciele naszej szkoły - pani Sylwia Mikulska i pan Rafał Rutkowski.
Otrzymaliśmy list gratulacyjny od Pani Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz skierowany do Rady Pedagogicznej, a uczniowie indywidualne gratulacje, także w formie dyplomu oraz nagrody książkowe.
To kolejny sukces naszej szkoły, gdyż co roku nasi uczniowie uzyskują wysokie lokaty w olimpiadach zawodowych. Należy podkreślić, że sukces też nie byłby możliwy bez udziału znakomitych, ofiarnie pracujących nauczycieli, którzy potrafili stworzyć uczniom odpowiednie warunki rozwoju i zainspirowali ich do podejmowania najtrudniejszych wyzwań edukacyjnych.

 

 

Szkoła zajęła najwyższą pozycję spośród szkół technicznych w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2009 r. miesięcznika Perspektywy. Za to osiągnięcie otrzymaliśmy nagrodę Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

 

Uczniowie klas geodezyjnych i drogowych zdobywają pierwsze lokaty w konkursach i olimpiadach, a tym samym wolny wstęp na wyższe uczelnie. W 2007 roku Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Stowarzyszeń Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów przyznało nam, jako jedynej szkole, Certyfikat oraz ZŁOTĄ HONOROWA ODZNAKĘ PZSWIR za aktywne współuczestnictwo w proekologicznym wychowaniu młodzieży. W 2008 roku otrzymaliśmy nagrodę Prezydenta M.ST. Warszawy za liczne sukcesy uczniów w Turnieju "Młody Mistrz Techniki" oraz uzyskanie wolnego wstępu na wyższe uczelnie techniczne w kraju.

 

 W 2008 roku 33 uczniów naszej szkoły otrzymało indeksy

Lista osób, które w finale Olimpiady Turnieju Młody Mistrz Techniki w roku szkolnym 2007/2008 uzyskały nagrody i wyróżnienia

31 stycznia 2008 roku po raz kolejny ogłoszono ranking warszawskich liceów, ale po raz pierwszy wyróżniono również szkoły techniczne. Technikum Geologiczno - Geodezyjno - Drogowe znalazło się wśród trzech wyróżnionych szkół. 

W dniach 27-29.03.2008 odbył się w Białymstoku etap okręgowy i centralny XXX Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Reprezentacja technikum zajęła drużynowo III miejsce, a Studium Policealnego VIII miejsce na 26 startujących zespołów. W wyniku zmagań indywidualnych do etapu centralnego zakwalifikowali się i zajęli odpowiednio:

4 miejsce - Bartłomiej Galas
6 miejsce - Zuzanka Patejuk
8 miejsce - Adrian Pyra

Oprócz cennych nagród rzeczowych, wszyscy zdobyli indeksy na wyższą uczelnię oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego.


W 2007 roku 23 uczniów naszej szkoły otrzymało indeksy.


W finale Olimpiady Turnieju Młody Mistrz Techniki w roku szkolnym 2006/2007 następujące projekty uzyskały nagrody i wyróżnienia:

II miejsce praca pt. „ Drogowe urządzenia do ochrony środowiska”
– autorzy: Łukasz Górecki , Roman,Bulik , Milena Markowska
- opiekun pracy: Tomasz Garwacki
II miejsce praca pt. „ Studium Wpływu rozbudowy oczyszczalni Czajka na środowisko naturalne”
– autorzy: Jacek Turski, Rafał Głowacki, Tomasz Powała
- opiekun pracy: Sylwia Mikulska
III miejsce praca pt. „Rezerwaty przyrody województwa mazowieckiego ”
– autorzy: Weronika Adamczyk, Paulina Choszczyk , Ewa Kuchta
- opiekun pracy: Sylwia Mikulska
III miejsce praca pt. „Projekt Wisła ”
– autorzy: Agnieszka Tafiłowska, Arkadiusz Skwarek
- opiekun pracy: Sylwia Mikulska
III miejsce praca pt. „Studium wpływu zanieczyszczeń środowiska naturalnego na zabytki Warszawy ”
– autorzy: Michał Augustyniak, Rafał Góral, Daniel Kaczmarek
- opiekun pracy: Sylwia Mikulska
III miejsce praca pt. „Badanie przemieszczeń pionowych i poziomych skarpy przy ulicy Browarnej w Warszawie ”
– autorzy: Monika Kobielska, Łukasz Komar, Marta Mierzwa
- opiekun pracy: Przygoda Michał.
III miejsce w kategorii „Pomoc dydaktyczna” praca pt. „ Wpływ lokalnych warunków anten gness na wyniki pomiaru współrzędnych”
- autorzy: Elwira Boguszewska i Marta Kluczek
- opiekun pracy: Jan Cisak
Wyróżnienie w kategorii „Pomoc dydaktyczna” praca pt.” Zniszczenia wojenne Warszawy”
– autorzy: Sylwia Bednarek i Szymon Borowski
- opiekun pracy: Elżbieta Krawczyk, Sylwia Mikulska
Finalista w kategorii „Pomoc dydaktyczna” praca pt. „Obliczenie wysokości szkolnej osnowy pomiarowej w układzie Kronsztad 86”
– autorzy: Jakub Łotowski i Andrzej Kisielewski
- opiekun pracy: Rafał Rutkowski


Nasze osiągnięcia w roku szkolnym 2005/2006:


I miejsce w XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
Wyróżnienia w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki
12 osób zdobyło indeksy na wyższe uczelnie


Nasze osiągnięcia w roku szkolnym 2004/2005:


I miejsce w XXVII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Młody Mistrz Techniki
II i III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geologicznej
9 osób zdobyło indeksy na wyższe uczelnie


Możemy pochwalić się doświadczoną kadrą nauczycieli, dwoma pracowniami internetowymi, centrum multimedialnym, nowoczesnymi i skutecznymi metodami nauczania. Dzięki temu osiągnęlismy 4 miejsce w rankingu techników warszawskich.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***