Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Konsultacje

 Zajęcia wyrównawcze / konsultacje

 

 rodzaj zajęć/koła

dzień tygodnia

godzina

osoba prowadząca

Język angielski konsultacje

piątek

16.00

Gutowska Ewa

Język angielski konsultacje

piątek

8.00

Tomaszkiewicz Dorota

Język angielski konsultacje

czwartek

poniedziałek

14.25

15.15

Borsuk Justyna

Język niemiecki konsultacje

Zajęcia przygotowujące do matury (budynku Gimnazjum nr 30 w sali 23)

czwartek

piątek

7.15

11.35

 

Stachoń Dorota

Język niemiecki konsultacje

Zajęcia przygotowujące do matury (budynku Gimnazjum nr 30 w sali 23)

wtorek 
 
środa

14.25

8.50

 

Anetta Szczepocka

Język niemiecki konsultacje

czwartek

14.20

Klimkiewicz Bożena

Język polski konsultacje/maturzyści

poniedziałek

13.10

Górska Iwona

Język polski konsultacje

czwartek

14.00

Górska Iwona

Język polski / konsultacje

wtorek

14.00-16.00

Wielgórska Izabela

Język polski / konsultacje

poniedziałek

15.30 

Barbara Piecko

Język polski / konsultacje

Poniedziałek (budynku Gimnazjum nr 30  co drugi tydzień)

wtorek

14.25

 

 

8.50

Anna Bednarczyk

Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej (budynku Gimnazjum nr 30 )

Wtorek

7.15

Szczęsna Katarzyna

Matematyka / konsultacje

czwartek

7.15

Szczęsna Katarzyna

Matematyka / konsultacje

piątek

7.15

Czujkiewicz – Rasztawicka Monika 

Matematyka/konsultacje

środa

7.15

Anna Olech

Fizyka

poniedziałek / co 2 tygodnie

15.10

Kasprzak Barbara

Historia / konsultacje/

poniedziałek

14.25

Bandurewicz Martyna

Historia / konsultacje/

środa

14.25

Zielińska Monika

Chemia

Matematyka klasa 1t

piątek

wtorek

15.10

7.20

Żmijewska Barbara

Zajęcia sportowe

czwartek

15.20

Gorzkiewicz-Ładniak Iwona

Informatyka konsultacje

poniedziałek

15.10 - 16.50

Chebda Kamila

Informatyka konsultacje

Indywidualnie z uczniami wg. potrzeb

 

Kurek Agnieszka

systemy energetyki odnawialnej

wtorek

8.50

Bolek Jarosław

geodezja ogólna i miernictwo-konsultacje

wtorek

czwartek

15.15

7.30

Szczygielska-Cichy Małgorzata

geodezja inżynieryjna

czwartek

8.50

Jończyk Zbigniew

geografia

piątek

7.00

Podołowski Łukasz

geografia/konsultacje

geografia/konsultacje maturzyści

środa (dodatkowo 7.10 po uprzednim poinformowaniu nauczyciela o chęci skorzystania z konsultacji)

piątek

16.05

 

7.00

Cal Krzysztof

EDB/BHP

EDB/gimnazjaliści

wtorek

piątek

16.05

15.15

Cal Krzysztof

kataster i gospodarka nieruchomościami 

środa

7.15

Wasielewska Bożena

konsultacje/geodezja

czwartek

piątek

8.00

Rutkowski Rafał

informatyka geodezyjna/geodezja

wtorek

czwartek

14.20

16.00

Panasiuk Ewa

technik budowy dróg / konsultacje

poniedziałek

16.05

Garwacki Tomasz

technik budowy dróg / konsultacje

czwartek

piątek

14.25

8.00

Michnowska Bożena

Matematyka

wtorek 2i

wtorek 3t

czwartek 3bo

poniedziałek 

 8.00

8.50

8.50

7.15

Mac Teresa

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

poniedziałek

środa

15.20

15.15

 

Katarzyna Kwiatkowska

 

 

 rodzaj zajęć/koła

dzień tygodnia

godzina

osoba prowadząca

Język angielski konsultacje

piątek

16.00

Gutowska Ewa

Język angielski konsultacje

piątek

8.00

Tomaszkiewicz Dorota

Język angielski konsultacje

czwartek

poniedziałek

14.25

15.15

Borsuk Justyna

Język niemiecki konsultacje

Zajęcia przygotowujące do matury (budynku Gimnazjum nr 30 w sali 23)

czwartek

piątek

7.15

11.35

 

Stachoń Dorota

Język niemiecki konsultacje

Zajęcia przygotowujące do matury (budynku Gimnazjum nr 30 w sali 23)

wtorek 
 
środa

14.25

8.50

 

Anetta Szczepocka

Język niemiecki konsultacje

czwartek

14.20

Klimkiewicz Bożena

Język polski konsultacje/maturzyści

poniedziałek

13.10

Górska Iwona

Język polski konsultacje

czwartek

14.00

Górska Iwona

Język polski / konsultacje

wtorek

14.00-16.00

Wielgórska Izabela

Język polski / konsultacje

poniedziałek

15.30 

Barbara Piecko

Język polski / konsultacje

Poniedziałek (budynku Gimnazjum nr 30  co drugi tydzień)

wtorek

14.25

 

 

8.50

Anna Bednarczyk

Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej (budynku Gimnazjum nr 30 )

Wtorek

7.15

Szczęsna Katarzyna

Matematyka / konsultacje

czwartek

7.15

Szczęsna Katarzyna

Matematyka / konsultacje

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***