Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Technik geodeta

Technik geodeta – atrakcyjny zawód, duże możliwości finansowe

Geodeta zajmuje się:

 • mierzeniem działek i innych elementów terenu
 • wykonaniem podziału nieruchomości
 • tworzeniem map do różnych celów
 • obsługą geodezyjną budowy różnych obiektów np. metra, budynków wysokościowych, ulic, dróg
 • prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości)
 • obsługą systemu informacji przestrzennej

Współpracują z nami:

 • Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne,
 • Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne,
 • Geoprojekt,
 • Geoblok,
 • Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych,
 • Instytut Geodezji i Kartografii

Co roku organizowane są konkursy wiedzy geodezyjnej oraz Turniej Młodego Mistrza Techniki. Dzięki nim można zdobyć indeks na wyższe uczelnie techniczne.

Nasi uczniowie poznają swój zawód również w czasie praktycznych zajęć - już od pierwszej klasy odbywają miesięczne praktyki zawodowe.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***