Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Technik geolog

Geologia to interesująca i rozwijająca nauka, wielka przygoda i ciekawa praca

Geolog zajmuje się:

 • badaniami dziejów i budowy naszej planety
 • opisaniem powstania i rozwoju życia na Ziemi
 • poszukiwaniem i wydobywaniem surowców mineralnych
 • powstawaniem i wykorzystaniem skał i minerałów
 • badaniem rozmieszczenia i genezą trzęsień Ziemi i procesów wulkanicznych
 • wykorzystaniem różnych typów wód

W naszej szkole oprócz przedmiotów ogólnych przewidziane są przedmioty zawodowe:

 • geologia,
 • mineralogia i petrografia,
 • hydrogeologia,
 • geologia historyczna i regionalna,
 • paleontologia,
 • geologia inżynierska,
 • geofizyka,
 • wiertnictwo i górnictwo,
 • kartografia.

 

Program kształcenia technika geologa przewiduje też ćwiczenia terenowe. Odbywają się one poza Warszawą w maju lub czerwcu, najczęściej w Górach Świętokrzyskich, Sudetach, Tatrach, nad morzem.

Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach geologicznych: Państwowym Instytucie Geologii na Wydziale Geologii UW innych warszawskich przedsiębiorstwach geologicznych.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***