Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Technik budowy dróg

Technik drogownictwa to zawód przyszłości
Drogi i mosty zawsze będą budowane - Drogi i mosty zawsze będą remontowane - Drogi i mosty muszą być utrzymywane przez cały rok

Co robi technik drogownictwa? 

  • prowadzi prace remontowe związane z budową i utrzymywaniem dróg i mostów,
  • opracowuje dokumentacje projektowo - kosztorysową,
  • wykonuje pomiary geodezyjne,
  • opracowuje wyniki badań laboratoryjnych materiałów stosowanych do budowy,
  • ocenia stan techniczny oraz inwentaryzuje drogi i obiekty mostowe.

 

Współpracują z nami: DROMEX, WPRD, ZDM, STRABAG, IBDiM, PLANETA. 

Po ukończeniu zostaniesz technikiem drogownictwa znajdującym zatrudnienie w zarządach drogowych i autostradowych, przedsiębiorstwach robót drogowych i mostowych, w budowie metra, biurach projektowych dróg i mostów, instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach drogowych i w gminach.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***