Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Technik informatyk

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi
sieciami;
3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami
i aplikacjami.

 

 

Po ukończeniu szkoły

  • będziesz umiał posługiwać się systemami operacyjnymi oraz projektować, wykonywać  i pracować w różnych rodzajach sieci komputerowych;
  • Będziesz  potrafił administrować i nadzorować pracę systemów operacyjnych oraz urządzeń wykorzystywanych w sieciach komputerowych; 
  • Będziesz mógł programować komputery posługując się  oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym oraz dobierać konfiguracje sprzętu oraz oprogramowania dla różnych typów zadań zawodowych;
  • Będziesz potrafił projektować, zakładać i administrować   bazami danych oraz posługiwać się językami obsługi różnych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL; 
  • Będziesz programował w innych  wybranych językach takich jak Pascal czy C++.

Warunki pracy

Będziesz pracować 8 godzin, ale czas pracy może być również nienormowany. Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych. Będziesz pracować przy monitorach komputerów, w pracy korzystać będziesz również z urządzeń peryferyjnych: drukarek, ploterów, skanerów, rzutników. Będziesz narażony na działanie pole elektromagnetycznego.
Będziesz pracować w pozycji siedzącej.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.


Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***