Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Mazowiecki Konkurs Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej - Warszawa 2019

Drugiego marca b.r. już po raz ósmy odbył się finał Mazowieckiego Konkursu Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej. W dwóch pierwszych etapach startowali uczniowie z 6-ciu szkół kształcących w zawodzie Technika Geodety na Mazowszu. Do finału zakwalifikowało się 11-stu uczestników z największą ilością punktów. Finał zdominowali uczniowie z Technikum z Warszawy, Żelechowa, Radomia i Płocka.

 

Wyniki poszczególnych etapów 

Czytaj więcej...

Dłutkiem, piórkiem, rysikiem – graficzne i artystyczne

W dniach 4 i 6 grudnia 2018r. młodzież klasy I i II Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej uczestniczyła w zajęciach warsztatowych w Warszawskim Muzeum Drukarstwa Dłutkiem, piórkiem, rysikiem – graficzne i artystyczne.

W trakcie zajęć warsztatowych uczniowie poznali proces twórczy artysty grafika – od fazy projektowej, przez przygotowanie matrycy linorytniczej do wykonania odbitki graficznej. Zapoznali się z różnymi rodzajami materiałów: papiery drukarskie, farby graficzne; narzędzia: wałki i prasy drukarskie, dłutka linorytnicze oraz nauczyli się właściwego ich stosowania. W czasie zajęć pod okiem specjalistów mogli własnoręcznie wykonać linoryt, a później zrobić odbitkę linorytniczą na zabytkowej prasie pochodzącej ze zbiorów Muzeum Drukarstwa Warszawskiego.

Spotkanie wigilijne w ZS14

Nasza „artystyczna” klasa 3e po raz kolejny pokazała się z jak najlepszej strony. Pod koniec grudnia, w okolicznościowym przedstawieniu, zaprezentowała kilka świątecznych scenek z życia klasy. Nad wszystkim czuwali p. Ewa Panasiuk i p. Krzysztof Kraszewski.    

„Jestem odpowiedzialny- potrafię odmawiać”

Uczniowie klasy 3fg i 3e wzięli udział w kampanii profilaktycznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu „Jestem odpowiedzialny- potrafię odmawiać” zorganizowanej przez Urząd Dzielnicy Praga Północ. Nasza młodzież miała okazję dowiedzieć się, jaka jest odpowiedzialność karna za prowadzenie auta lub spowodowanie wypadku pod pływem alkoholu. 

Czytaj więcej...

X Forum Drogownictwa i Geodezji

 Tematem przewodnim tegorocznego Forum (04.12.2018r.) były  

„Śródlądowe drogi wodne w Polsce”.

Impreza  ta została włączona w obchody Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego .

Forum zorganizowane zostało przez nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, przy współpracy z bydgoskimi uczelniami wyższymi czyli Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego oraz Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą.

Głównym sponsorem imprezy jest Miasto Bydgoszcz w ramach popularyzacji zainteresowań technicznych.

Czytaj więcej...

Młodzieżowa Rada Dzielnicy

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga Północ III kadencji ma nowych radnych z naszej szkoły. Po Patrycji Tkaczyk, Angelice Kompiel i Jakubie Gołębiu przyszedł czas Natalii Kuczyńskiej i Dawida Soliło. Jesteśmy pewni, że będą godnie reprezentować interesy młodzieży naszej dzielnicy.

Stulecie odzyskania niepodległości

29 października, w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, odbył się konkurs "Jeszcze nie zginęła". Wzięło w nim udział 34 uczniów z 10 klas. Zwycięzca został Mateusz Rybak z klasy IG. Na podium znaleźli się także: Michał Bojko (IIIE) i Mateusz Smoczyński (IIIT). Zwycięzcom gratulujemy wiedzy.

Wyjazd na Jasną Górę

Do tradycji praskich szkół ponadgimnazjalnych wszedł zwyczaj październikowego wyjazdu młodzieży na Jasną Górę. Udział w pielgrzymce dał naszym maturzystom okazję do wspólnej refleksji nad własną przyszłością, modlitwy i integracji. Nie pozostaje teraz nic innego jak zabrać się do nauki!

Porozumienie o współpracy

W dniu 17 października 2018 r. Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Dyrektor Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 14, byli z wizytą w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Celem tego spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy między uczelnią a szkołą.

Czytaj więcej...

Praskie nagrody edukacyjne „AD REM”

18 października 2018 odbyła się uroczysta gala podsumowująca  konkurs o Praskie nagrody edukacyjne „AD REM”, którego celem było uhonorowanie szczególnych zasług na rzecz oświaty w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz uczniów i nauczycieli osiągających sukcesy w różnych obszarach aktywności szkolnej.

Czytaj więcej...

Dzień Edukacji Narodowej

W wyjątkowym dniu dla polskiej szkoły – w Dniu Edukacji Narodowej – uczniowie aż ośmiu klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Trzymamy kciuki za rozpoczynających naukę w naszym technikum. 

galeria

Nasi absolwenci

Nasi absolwenci po inauguracji roku akademickiego śmiało wkroczyli w progi Politechniki Warszawskiej - gratulujemy.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***