Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Nasza szkoła Szkołą Sukcesu!

 
W Rankingu Techników Warszawskich "Perspektywy" 2016 nasza szkoła zajęła II miejsce i została uhonorowana tytułem "Szkoła Sukcesu". Gala wręczenia emblematu tej nagrody odbyła sie 26 lutego 2016 w Pałacu Kultury i Nauki. Z rąk Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz odebrała ją Pani Dyrektor Małgorzata Augustowska w towarzystwie uczniów reprezentujących szkołę. 

XXIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej

W dniach 14-15 kwietnia 2016r w naszym Technikum odbędzie się XXIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej. Będziemy gościć uczniów:

- Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. W. Goetla w Krakowie

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4. im. I. Łukasiewicza w Krośnie.

- Zespołu Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Zielonej Górze.

Laureaci  Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej zostaną przyjęci z pominięciem rekrutacji do grona studentów aż 8 Uczelni Wyższych: 

Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Targi Szkół w Pałacu Kultury i Nauki

Jak co roku w Pałacu Kultury i Nauki odbyły się Targi Szkół Ponadgimnazjalnych, których celem jest zaprezentowanie oferty edukacyjnej warszawskich szkół średnich. Nie zabrakło tam naszej szkoły. Ciekawie urządzone stoisko promujące zawody takie jak: technik geodeta, geolog, drogowiec, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, gazownictwa przyciągały rzesze gimnazjalistów. Nowością są dwa profile - geodezja wojskowa i geodezja w gospodarce przestrzennej. Mamy nadzieje, że ta oferta zainteresuje tegorocznych gimnazjalistów.

Honorowe technikum

„Oddając krew - darujesz życie” - to hasło od ponad 60 lat towarzyszy honorowym krwiodawcom w Polsce – w tym także młodzieży naszego technikum! Po raz kolejny blisko czterdziestu uczniów zdecydowało się wspomóc Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie oddając krew potrzebującym. I jak tu ich nie podziwiać? 

Galeria

Energetyka odnawialna w praktyce

 Wiadomo nie od dziś, że tzw. „zielona energia” czyli energia oparta na źródłach odnawialnych jest przyszłością. W związku z tym przyszli technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z klasy I t udali się do stołecznej Oczyszczalni „Czajka” aby poznać praktyczne zastosowanie nauczanych w szkole treści. Dowiedzieli się m.in., że Czajka – dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii przekształcania odpadów i oczyszczania spalin – jest w pełni bezpieczna dla ludzi i środowiska. 

Galeria

Ćwiczenia terenowe

Zmagania geodetów podczas ćwiczeń terenowych

 Galeria

Dzień Poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego - wyniki


I miejsce
2h –Znowu idzie jesień sala nr 5
II miejsce
2f– We śnie  sala nr 29
III miejsce
3f– Pyłem księżycowym sala nr 6 

Pierwsze miejsce premiowane jest dofinansowaniem przez Radę Rodziców wyjścia klasy ( np. do kina ). Za II i III miejsce klasom przysługuje jeden „dzień luzu”.
Jury w składzie :        
Izabela Wielgórska, Martyna Bandurewicz, Krzysztof Kraszewski                                                         Przedstawicielka samorządu - Martyna Zalewska
 Galeria

Spotkanie z instruktorem terapii uzależnień

Kierując się zasadą - Im więcej wiemy na temat narkotyków, tym łatwiej przekonamy dziecko o ich szkodliwości – zaprosiliśmy 17 listopada rodziców uczniów klas pierwszych i drugich na spotkanie z instruktorem terapii uzależnień Panem Adamem Sokół. W ciekawy i profesjonalny sposób  przekazał podstawowe informacje na temat zagrożeń jakie niosą narkotyki, jak rozpoznać, że nasze dziecko bierze narkotyki.

Galeria

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Tradycyjnie późną jesienią najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zapraszani są na uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. W tym roku, 18 listopada, dyplom z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Pani Doroty Sokołowskiej odebrała uczennica naszej szkoły Patrycja Tkaczyk.

Galeria

Wars i Sawa

 26 października 2015 roku w Centrum Nauki Kopernik odbyła się uroczysta gala wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA. Delegacja naszej szkoły - Pani Dyrektor Małgorzata Augustowska, Pani Ewy Szewczyk oraz uczniowie - odebrali bezterminowy Certyfikat z rąk Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy – Pana Włodzimierza Paszyńskiego.

Inni, a jednak… tacy sami


W Dniu Edukacji Narodowej 14 października, odbyło się w naszym technikum uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Po części oficjalnej grono pedagogiczne, a także przedstawiciele samorządu uczniowskiego, mieli możliwość obejrzenia krótkich prezentacji wykonanych przez pierwszoklasistów pod tytułem „Inni, a jednak… tacy sami”. Wszystkie klasy zaprezentowały się niezwykle ciekawie. Trzeba przyznać, że trafił nam się dość kreatywny narybek. Ciekawe co z nich wyrośnie?

Galeria

KINO NA SZANAJCY

Mamy przyjemność obwieścić wszem i wobec, że właśnie wystartował drugi już sezon wieczorów filmowych w naszym technikum! Dla przypomnienia, „Kino na Szanajcy” jest inicjatywą Samorządu Uczniowskiego, której celem jest gromadzenie wszystkich amatorów kina na wspólnym seansie. Nad całością czuwają Patrycja Tkaczyk (3b), Angelika Kompiel (2h), a także Opiekunowie Samorządu – Pani Ewa Panasiuk i Pan Krzysztof Kraszewski. A zatem – kinomaniacy łączcie się!  

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***