Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Stulecie Technikum Geodezyjnego - 18.11.16 godz. 11

100-lecie szkoły

Wszystkich naszych absolwentów zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach stulecia naszej szkoły. Chętnych zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety pod tym linkiem: Ankieta - 100lecietg.zs14.pl . Pozwoli i ułatwi nam to sprawniejsze zorganizowanie tej uroczystości.

Spływ 2016 - otarliśmy się o rekord!

                                                       Wrześniowe spływy kajakowe są doskonałą możliwością sprawdzenia, kto potrafi radzić sobie w trudnych warunkach. Trzeba uczciwie powiedzieć, że tegoroczny skład – w większości złożony z uczniów klasy 1t – bardzo dobrze radził sobie z zarówno z kajakową techniką, wzajemną współpracą na polach namiotowych, jak i z warunkami atmosferycznymi, które nie należały do najłatwiejszych. Temperatura w dzień oscylowała w okolicach 12 stopni, a w nocy spadała w okolice zera, co zbliżyło tegoroczny spływ do tych najmroźniejszych! W długiej historii najniższą temperaturę zanotowano na Krutyni w 2001 r. – minus 6 stopni w nocy. Rekord wyrównano w maju 2015 r. na Bugu.  Liczymy, że  przyszłoroczny spływ będzie rekordowo… ciepły.

Galeria

Zajęcia z kwalifikacji B.36.

Absolwentów, którzy będą zdawać egzamin poprawkowy z kwalifikacji B.36 w październiku 2016 roku. zapraszam na zajęcia do egzaminu. Proponowany termin zajęć: środa godz. 13:00.

Sylwia Mikulksa

Elektroniczna Rekrutacja do burs

 Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2016/17" 

www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy

„Dzwonek na obiad” w roku szkolnym 2016/2017

Drodzy rodzice, nauczyciele i dzieci!


Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o stypendium obiadowe w programie „Dzwonek na obiad” w  roku szkolnym 2016/2017.

Już po raz 3 uczniowie wszystkich typów szkół i mogą się ubiegać o stypendium obiadowe w programie „Dzwonek na obiad” prowadzonym przez Fundację „Być Bardziej”.  Nabór wniosków na rok szkolny 2016/2017 rusza od 15 czerwca 2016r. i potrwa do 20 września. Decyduje kolejność wniosków.

W ramach prowadzonego od ponad 3 lat programu „Dzwonek na obiad”  pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy Kuratoriów Oświaty i Władz Wojewódzkich  w Polsce Fundacja przyznała już wsparła już prawie 500 uczniów.  W roku szkolnym  2016/2017 dzieci i młodzież, których rodzice lub opiekunowie w szkole  w odpowiednim czasie złożą poprawnie wypełniony wniosek, mają szansę uzyskać stypendium obiadowe.

O udział w Programie „Dzwonek na obiad” mogą ubiegać się rodziny tych dzieci, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 złotych na jednego członka rodziny.

Wniosek elektroniczny:  http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/.

Wcześniej warto zapoznać się z Vademecum stypendysty – dostępne w zakładce pedagog szkolny/stypendia.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015/2016

– Blok A

Uroczyste podsumowanie eliminacji ogólnopolskich Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A - odbyło się dnia 31 maja 2016 r. w Warszawskim Domu Technika NOT przy ulicy Tadeusza Czackiego 3/5 w Warszawie. Podczas podsumowania wręczone zostały: nagrody, puchary, dyplomy, wyróżnienia oraz zaświadczenia dla laureatów, finalistów i uczestników olimpiady.

Sześcioro uczniów naszej szkoły uzyskało tytuł finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok A.

 Uczniowie Technikum Geodezyjnego

 Paska Martyna, Sosnowska Aleksandra, Sychowiec Jakub

 opracowali pod kierunkiem mgr inż. Sylwii Mikulskiej mapę tematyczną pt.  "Centrum Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Celestynów" w skali 1:500”. Projekt uzyskał wyróżnienie w kategorii „E- pomysł ekologiczny”.

 Uczniowie Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

 Kozakiewicz Patrycja, Dąbrowski Konrad, Knyż Adrian

 Wykonali pod kierunkiem mgr inż. Bożeny Michnowskiej film edukacyjny pt. "Energia odnawialna: woda, słońce, wiatr".

 Projekt uzyskał wyróżnienie w kategorii „P- pomoc dydaktyczna”.

 Finaliści otrzymali dyplomy, pamiątkowe puchary oraz zaświadczenia uprawniające do wstępu na wybraną uczelnię wyższą poza rekrutacją, a także zwalniające z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 Pozostali uczniowie uzyskali tytuł uczestnika OITiW. W roku szkolnym 2015/2016 w etapie Ogólnopolskim uczestniczyło 16 uczniów Zespołu Szkół.

 Przyznany po raz pierwszy tytuł „Przyjaciela Młodzieży” - za osobisty wkład i zaangażowanie w innowacyjne wychowanie oraz aktywizację zawodową młodzieży otrzymała, z rąk Prezydenta PZSWiR Zbigniewa Matuszczaka Pani mgr inż. Sylwia Mikulska.

 Wszystkim uczestnikom Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – blok A oraz jej finalistom serdecznie gratulujemy, życząc sukcesów w pracy zawodowej i nauce.

 

 

Kajakiem przez granicę

Dla entuzjastów turystyki aktywnej maj jest długo oczekiwanym miesiącem. Organizowany jest wówczas spływ kajakowy, który z roku na rok skupia coraz szersze grono miłośników. Tym razem zgłosiło się aż 21 uczniów, którym przyszło zmagać się z niezwykle ciekawym odcinkiem Bugu będącego granicą Polski z Ukraina i Białorusią. Trasa przebiegała między wsią Siedliszcze a Włodawą (ok. 60 km). Kogo spartańskie warunki panujące na spływie nie odstraszają (a trzeba zaznaczyć, że choć dni były słoneczne i ciepłe, to w nocy temperatura w namiotach przekraczała ledwie 3 stopnie C) zapraszamy za rok. Spływ prowadzony był przez sprawdzona ekipę nauczycieli: p.R.Walczyńskiego (komandora) p.E.Panasiuk i p.K.Kraszewskiego.

 

Dzień Drogowca i Transportowca

Dnia 27 kwietnia 2016 r. odbył się Dzień Drogowca i Transportowca. W tym dniu uczniowie wysłuchali prelekcji na temat  "Technik drogownictwa na rynku pracy", którą poprowadził rodzic ucznia klasy 3bc - Pan Pociejewski. Zostały wręczone nagrody finalistom Konkursu Wiedzy Drogowej: Rafałowi Opłotnemu, Patrycji Tkaczyk, Damianowi Matusiakowi. Po części oficjalnej uczniowie klasy 3bc zaprezentowali skecz na temat budowy autostrad. 

Dzień Dawcy Szpiku

W dniu 10.03.2016 r. OPS Praga Północ organizowała Dzień Dawcy Szpiku we współpracy z Fundacją DKMS.   W akcji udział braliśmy tez MY, czyli  wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu.  Rejestrowaliśmy nowych dawców.

Galeria

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OKRĘGOWEJ OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH

szczegóły

UCZNIOWIE PRASKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA WILEŃSZCZYŹNIE


 Uczniowie Praskich Szkół Zawodowych w dniach 4-7 kwietnia uczestniczyli  w wyjeździe edukacyjno- wychowawczym na Ziemię Wileńską. Wyjazd był nagrodą za szczególne osiągnięcia  w nauce, frekwencji, sporcie oraz pracach społecznych na rzecz szkoły, dla ośmiu uczniów każdej z placówek.

Młodzież z Technikum Geologiczno – Geodezyjno - Drogowego, Technikum Mechanicznego nr 5 im. Stefana Starzyńskiego,Technikum nr 20 oraz Technikum nr 6 oraz wraz z opiekunami w czasie czterodniowego pobytu na Ziemi Wileńskiej miała możliwość poznania ważnych dla Polaków miejsc i symboli narodowych oraz wypoczynku i poznania pięknychokolic Wilna. Uczniowie spotkali się z Polakami  mieszkających na Wileńszczyźnie, szczególnie w miejscowościachTurgiele i Soleczniki.  Na Ziemi Wileńskiej zostaliśmy  powitani przez starostę Turgieli Pana Wojciecha Jurgielewicza, który swą pogodą ducha, humorem, ale też ogromną wiedzą szybko zyskał sympatię i przychylność słuchaczy.

Podczas pobytu  w Wilnie młodzież złożyła wieniec przy grobie matki Marszałka Józefa Piłsudskiego i serca Marszałkaznajdującym się na Cmentarzu  na Rossie. Następnie z przewodnikiem zwiedzili najważniejsze zabytki Wilna, na przykładOstrą Bramę z Kaplicą Matki Boskiej Ostrobramskiej, Rynek Starowileński, kościoły: Św. Piotra i Pawła na Antokolu,  nazywanego „perłą” wileńskiego baroku, Kościół Św. Anny, Św. Jana, Cerkiew Św. Trójcy, Cerkiew Św. Ducha, Katedrę Wileńską, zespół klasztorny bernardynów, Górę Trzech Krzyży, Plac Ratuszowy i inne ciekawe miejsca w Wilnie. W programie wycieczki nie mogło także zabraknąć literackiego akcentu, stąd cała grupa udała się do Muzeum  Adama  Mickiewicza. Tu – w kamienicy znajdującej się przy ulicy Bernardyńskiej – w 1822r. mieszkał poeta i to właśnie tutaj przygotowywał do druku poemat pt. „Grażyna”.  Ważnym punktem wyjazdu na Wileńszczyznę  była możliwość spotkania z przedstawicielami samorządu w Rejonie Solecznickim. Młodzież z opiekunami uczestniczyła w spotkaniu z władzami Solecznik, a następniew spotkaniu  z uczniami i nauczycielami polskiej Szkoły Średniej im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach. Uczniowie tej placówki przygotowali występ artystyczny, pokazali szkołę oraz wspólnie z naszą młodzieżą śpiewali polskie piosenki. W drodze powrotnej do Polski młodzież zwiedzała zamek w Trokach oraz miała możliwość zasmakowania w karaimskich potrawach, np. kibinach.

 Wycieczka na Litwę była szczególna z wielu względów. Odwiedziliśmy miejsca związane z historią naszego narodu, poznaliśmy miasto wielu kultur, dowiedzieliśmy się, że o polskość nadal trzeba walczyć. Spędziliśmy razem długie chwile, zwiedzając, odpoczywając, podróżując.Każdy dzień wyjazdu zakończony był ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek oraz śpiewem.Wyjazd na Wileńszczyznę był nie tylko lekcją historii, patriotyzmu, ale także dał możliwość integracji uczniów czterech praskich szkół.


Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

W dniach 31 marca – 2 kwietnia 2016 w Opolu odbył się finał XXXVIII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W tegorocznej olimpiadzie uczestniczyło ponad 70 szkół geodezyjnych z całej Polski i ponad 700 uczniów. Nasze technikum zajęło ostatecznie VI miejsce a 2 naszych reprezentantów zajęło IV i IX miejsce, otrzymało tytuły finalistów oraz prawo wolnego wstępu na Wydziały Geodezyjne wyższych uczelni.

          

Galeria

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***