Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/20

WRZESIEŃ

 

2.09.2019 (poniedziałek) – rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

9.09.2019 – klasy III i IV składają deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

10.09.2019  (wtorek)  – zebrania z rodzicami wszystkich klas I - IV

 

 • Zebranie z rodzicami klas I  po szkole podstawowej rozpocznie się
  o godz. 17.00  spotkaniem rodziców z p. dyr. Augustowską w sali gimnastycznej przy ul. Szanajcy 5. Następnie spotkają się z wychowawcami w salach (Szanajcy 5)
 • Zebranie z rodzicami klas I po gimnazjum rozpocznie się o godz. 17.30  spotkaniem rodziców z p. dyr. Augustowską w sali gimnastycznej przy ul. Szanajcy 5. Następnie spotkają się z wychowawcami w salach (Szanajcy 5)
 • zebranie z rodzicami klas II i III o godz. 17.30   (z wychowawcami
  w salach) w budynkach, w których uczy się młodzież
 • Zebranie z rodzicami klas IV rozpocznie się o godz. 17.30  spotkaniem rodziców z p. dyr. Wielgórską w świetlicy przy ul. Szanajcy 17/19, gdzie zostaną zapoznani z procedurami maturalnymi . Następnie  
  spotkają się z wychowawcami w salach (Szanajcy 17/19)
 • 10.09 2019 godz. 18.30 – zebranie szkolnej Rady Rodziców w świetlicy

 

30.09.2019 (poniedziałek) – złożenie wstępnych deklaracji maturalnych przez uczniów ostatnich klas.

  

 PAŹDZIERNIK

 

Początek października – uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. 

14 października 2019 (poniedziałek) – Święto Edukacji - dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  w klasach III – IV - termin i harmonogram zostaną podane.

 

LISTOPAD

 

8.11.2019 (piątek) godz. 9.40 – 11.30 - apel z okazji święta odzyskania niepodległości.

12.11.2019 (wtorek) godz. 17.30 – zebrania z rodzicami

19 – 22.11.2019 - próbna matura z Operonem.

 

GRUDZIEŃ

 

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w klasach III i IV.

4.12.2019 (środa)  – Barbórka.

13.12.2019 (piątek) godz. 14.00 – ostateczny termin wystawiania ocen na I półrocze w klasach IV oraz zagrożeń w klasach I-III

16.12.2019 (poniedziałek) godz. 15.30 - Rada Klasyfikacyjna klas IV

17.12.2019 (wtorek) godz.17.30 – zebrania z rodzicami

23.12.2019 – 31.12.2019 – zimowa przerwa świąteczna

 

 STYCZEŃ

 

2.01.2020 (czwartek) – rozpoczęcie zajęć po przerwie świątecznej

9.01.2020 (czwartek) – część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

10.01.2020 (piątek) – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

10.01.2020 (piątek) godz. 14.00 – ostateczny termin wystawiania ocen na I półrocze w klasach I - III

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (klasy III i IV) – harmonogram zostanie podany osobno

13.01.2020 (poniedziałek) godz. 15.30  - Rada Klasyfikacyjna dla klas I –III. 

31.01.2020  (piątek) – zebranie ostatecznych deklaracji maturalnych.

 

LUTY

 

4.02.2020 (wtorek) godz. 17.30 - zebrania z rodzicami.

7.02.2020 (piątek) – termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

10.02. – 21.02.2020  –  ferie zimowe

24.02.2020 (poniedziałek) – rozpoczęcie zajęć po feriach

 

 

MARZEC

 

10.03.2020 (wtorek) godz. 17.30  – zebrania z rodzicami – klasy I - IV.

17.03.2020 (wtorek) godz. 17.30 – spotkanie z kandydatami do szkoły

20.03.2020 (piątek) – pierwszy dzień wiosny – dzień sportu w szkole.

 

20.03.2020 (piątek) – ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa 2019

 

 KWIECIEŃ

 

7.04.2020 (wtorek) godz. 17.30 – spotkanie z kandydatami do szkoły

9.04. – 14.04.2020 – wiosenna przerwa świąteczna

17.04.2020 (piątek) godz. 14.00 – wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych

20.04.2020 (poniedziałek)  godz. 15.30 – Rada Klasyfikacyjna klas IV

24.04.2020 (piątek) godz. 10.40 – zakończenie zajęć w klasach maturalnych i uroczyste wręczenie absolwentom świadectw ukończenia szkoły

 

MAJ

 

4.05. – 22.05.2020– egzaminy maturalne (harmonogram egzaminów w naszej szkole zostanie podany 4.03.2020)

19.05.2020 (wtorek) godz. 17.30 - zebrania z rodzicami klas I – III.

22.05.2020 (piątek) – przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów

 

CZERWIEC

 

12.06.2020 (piątek) – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

18.06.2020 (czwartek) godz. 14.00 – ostateczny termin wystawiania ocen końcowych

 26.06.2020 (piątek) – zakończenie roku szkolnego 2019/2020

22.06. – 5.07.2020 – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (harmonogram zostanie podany)

 

Lipiec 2019  – rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2020/2021

Od 25.08.2020 – egzaminy poprawkowe i maturalna sesja poprawkowa

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                   

 

 

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***