Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Czym jest Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski, to organizacja zrzeszająca WSZYSTKICH UCZNIÓW (wiedzieliście o tym?) naszej szkoły w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców i administracji szkolnej.

Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły a przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę kończymy. Oznacza to masz prawo wpływać na to, co się dzieje w naszym Technikum i co w szkole się organizuje – o ile będziesz chciał coś zrobić!!!

Samorząd uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów.

Samorząd jest organizacją demokratyczną.

Oko (pełne cierpliwości, troski i sympatii) na Samorząd mają Pani Profesor Ewa Panasiuk i Pan Profesor Krzysztof Kraszewski.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***