Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Samorząd w akcji

 1. Organizujemy kiermasz książek na początku roku szkolnego 

 2. Bierzemy udział w akcji oddawania krwi na rzecz Szpitala Praskiego 

 3. Obsługujemy wizytę fotografa w szkole 

 4. Przeprowadzamy zbiórkę moniaków, czyli akcja „GÓRA GROSZA”

 5. Wolontariat – wspieramy potrzebujących 

 6. Powołaliśmy do życia SZCZĘŚLIWY NUMEREK

 7. Organizujemy imprezy na PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

 8. Wspieramy akcję promującą naszą szkołę m.in. odwiedzając gimnazja 

 9. Przyznajemy „ZŁOTE CZTERNASTKI” 

 10. Opiniujemy (gdy nas proszą) w różnych sprawach, np. na temat punktowego systemu oceniania

 11. Widać nas na każdej szkolnej imprezie

JEŚLI CHCESZ COŚ ZROBIĆ DLA SIEBIE I INNYCH, ZGŁOŚ SWOJE PROPOZYCJE I… DZIAŁAJMY!!!

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***