Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Sztandar

Sztandar naszego Technikum ma kształt kwadratu o boku 100 cm w kolorze zielonym po stronie prawej i czerwonym po stronie lewej. Wykonany jest z obszytej złotą frędzlą tkaniny przytwierdzonej do drewnianego drzewca zakończonego głowicą w kształci orła w koronie. 

Strona główna sztandaru ma kolor zielony. W jego centralnej części znajduje się logo technikum. Składa się ono z czterech elementów. Podstawą jest zarysowany ziemski glob symbolizujący technikum geologiczne, widoczny pas drogi wokół globu odnosi się do technikum drogowego, w centrum znajduje się teodolit – reprezentant technikum geodezyjnego nawiązujący do jego pierwszego herbu. Czwartym elementem jest element spajający całość, zielony otok z wyszytymi słowami geologia, geodezja, drogownictwo. Wokół loga szkoły, złotą nicią wyhaftowana jest pełna nazwa placówki – Technikum Geologiczno Geodezyjno Drogowe im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka w Warszawie. W czterech rogach tkaniny umieszczone są o podobnej barwie motywy roślinne. 

Odwrotna strona sztandaru nawiązuje do barw i symboli Rzeczpospolitej Polskiej. Jest koloru czerwonego. W jej części centralnej umieszczone jest godło państwowe: wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi. Wokół orła wyszyto złotą nicią słowa Rzeczpospolita Polska. 

Warto wspomnieć, że dominujący zielony kolor awersu symbolizuje tu uczniowską młodość i radość, a także obfitość, która odnosi się do trzech kierunków kształcenia naszej placówki. Kolor złoty symbolizuje mądrość i wiedzę, którą od wielu lat nauczyciele przekazują w naszym Technikum. Uzupełnieniem jest czerwień rewersu, oznaka takich przymiotów jak męstwo i hart ducha, niezbędne dla osiągnięcia stawianych sobie celów. 

Koncepcją artystyczną sztandaru zajęli się pan prof. Krzysztof Kraszewski oraz pani prof. Elżbieta Smużyńska-Kapuścińska. Wykonanie powierzono pracowni „M.M. plus M” z Warszawy. 

Sztandar został wręczony w dniu 14 października 2013 roku, podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Fundatorem sztandaru jest PZD-ROD „Żerań” Warszawa. 


POCZET SZTANDAROWY

Sztandar Szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski - Narodu, ale i symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Dlatego każda uroczystość z udziałem sztandaru wymaga zarówno powagi zachowania, jak i właściwych postaw jego poszanowania.  Reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole - jedno z najważniejszych wyróżnień,  na jakie może zasłużyć uczeń. W jego składzie winni znajdować się uczniowie  o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu.

W tym roku szkolnym (2018/2019) Poczet Sztandarowy naszej szkoły mają zaszczyt reprezentować następujący uczniowie:

I skład:

Chorąży: Wojtek Michalski kl. II T; Asysta: Aleksandra Śliwińska kl. II G, Marta Słowatycka kl. II BC.

II skład:

Chorąży: Michał Kapusta kl. II T, Asysta: Arleta Zieniewicz kl. III T, Klaudia Olszewska l. II G.

W roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017 Poczet Sztandarowy naszej szkoły reprezentowali:

I skład:

Chorąży: Adam Ziółkowski kl. II T; Asysta: Aleksandra Pakuła kl. II T, Andżelika Musińska kl. II T.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***