Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym.
Efekt pracy technika  grafiki i poligrafii cyfrowej  może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu  zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.

Czytaj więcej...

Technik informatyk

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi
sieciami;
3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami
i aplikacjami.

 

Czytaj więcej...

Technik geodeta

Technik geodeta – atrakcyjny zawód, duże możliwości finansowe

Geodeta zajmuje się:

  • mierzeniem działek i innych elementów terenu

Czytaj więcej...

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Program nauki obejmuje:

1. Szeroko pojętą problematykę odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, pozyskiwania, projektowania i wykorzystywania w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej, a także wykorzystania biomasy;

Czytaj więcej...

Technik budowy dróg

Technik drogownictwa to zawód przyszłości
Drogi i mosty zawsze będą budowane - Drogi i mosty zawsze będą remontowane - Drogi i mosty muszą być utrzymywane przez cały rok

Co robi technik drogownictwa? 

  • prowadzi prace remontowe związane z budową i utrzymywaniem dróg i mostów,

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Technik geolog

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***